Market
    Market

    Quality, brand, sales and service are the backbones supporting Zhixin market position, establish and consummate quick response system to fit the fast change of market and to meet the market demands, offer customer good, prompt, professional and standard service.

    Shanghai, Hangzhou, Wenzhou, Nanjing, Wuxi, Suzhou, Changzhou, Yangzhou, Taizhou, Xuzhou, Lianyungang, Beijing, Tianjing, Shijiazhuang, Dalian, Shenyang, Xiamen, Guangzhou, Harbin, Shenzhen, Zhuhai, Jiangsu, Beihai, Jinan, Qingdao, Guilin, Liuzhou, Urumchi, Taiwan.
    Copyright Copyright (C) 2015-2020